Wiara

Boże Ciało - procesja

Czujemy wyjątkowość dzisiejszej uroczystości. Zwykle przychodzimy do kościoła, jest Msza św., jest modlitwa i wracamy do domu. A dzisiaj dzieje się coś odwrotnego. Bóg -Ten do którego przychodzimy, wychodzi do nas. Opuszcza „na chwilę” swój dom, aby nawiedzić tych, którzy zwykle do Niego przychodzą. Przychodzi „z rewizytą”. To Chrystus ukryty w najświętszym Sakramencie spogląda na nasze mieszkania, domy. Pragnie swoją obecnością zapewnić nas o swojej nieustannej trosce o nasze szczęście

Boże Ciało

Pierwsza ofiara Przymierza była celebrowana około 1230 roku przed narodzeniem Jezusa na Pustyni Synajskiej. Księga Wyjścia przekazała nam opowiadanie powściągliwej a zarazem uroczystej ceremonii zawarcia Przymierza. Znajdujemy w niej pierwowzór zgromadzeń żydowskich i chrześcijańskich.

Triduum Paschalne - Wielka Sobota

Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego (św. Augustyn) stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego (Pascha Chrystusa), które nawzajem się warunkują i uzupełniają. To jedno misterium paschalne jest podstawowym fundamentem Kościoła. Krzyża i zmartwychwstania (śmierci i życia) od siebie oddzielić nie można.

Wielki Piątek

Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego (św. Augustyn) stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego (Pascha Chrystusa), które nawzajem się warunkują i uzupełniają. To jedno misterium paschalne jest podstawowym fundamentem Kościoła. Krzyża i zmartwychwstania (śmierci i życia) od siebie oddzielić nie można.

Wielki Czwartek

Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego (św. Augustyn) stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego (Pascha Chrystusa), które nawzajem się warunkują i uzupełniają. To jedno misterium paschalne jest podstawowym fundamentem Kościoła. Krzyża i zmartwychwstania (śmierci i życia) od siebie oddzielić nie można.