Abonament Radiowo-telewizyjny

abonament

Sprawa opłaty abonamentowej w ostatnich kilku latach była kilkukrotnie nagłaśniana w mediach. Pojawiały się informacje o zniesieniu jej, nałożeniu kar za niepłacenie czy wliczaniu abonamentu do opłaty za energię elektryczną. Wszystkie te pomysły stety lub niestety okazują się z czasem nieprawdziwe. Co zatem warto wiedzieć o abonamencie radiowo-telewizyjnym?

Obowiązkowa opłata

Abonament jest obowiązkową opłatą, którą muszą uiszczać wszyscy posiadacze odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych. Opłata powinna być płacona co miesiąc, chyba, że chcemy skorzystać z rabatów związanych z opłaceniem składki jednorazowo za dłuższy czasu.

Zwolnienia z opłaty

Warto jednak wiedzieć, że istnieją grupy odbiorców, które zwolnione są z opłaty abonamentowej w całości lub częściowo. Do grupy tej należą:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia;
  • osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej;
  • kombatanci i inwalidzi wojenni lub wojskowi;
  • osoby, które ukończyły 60. rok życia i są na emeryturze, przy czym nie może ona przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzednim.

Co zrobić, aby zostać zwolnionym z opłaty?

Aby zostać zwolnionym z opłaty abonamentowej należy zgłosić się do urzędu pocztowego i przedstawić tam dokument potwierdzający prawo do zwolnienia z opłaty. Należy również złożyć w obecności pracownika stosowne oświadczenie. Wyjątek stanowią osoby, które ukończyły 75 rok życia. W ich przypadku poczta sama ustala prawo do zwolnienia z abonamentu na podstawie numeru PESEL.