Bezpłatne leki dla Seniorów 75+

bezpłatne leki

bezpłatne leki

Rządowy projekt zapewniający bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75 roku życia obowiązuje od 1 września 2016 r. Wraz z uruchomieniem projektu pojawiło się wiele pytań ze strony pacjentów. Przedstawiamy najczęstsze wątpliwości – spróbujemy je rozwiać i zebrać wszystkie najważniejsze informacje o projekcie w jednym artykule.

 

Kto może skorzystać z projektu?

Z projektu może skorzystać każda osoba, która w dniu wystawienia recepty skończy 75 lat. Wiek weryfikowany będzie na podstawie numeru PESEL wpisanego na receptę. Bezpłatne leki pacjent może odebrać w każdej aptece w Polsce.

Kto może wystawić receptę?

Receptę wypisać może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz wystawiający receptę dla siebie i rodziny.
 
Ale uwaga, pacjenci nie dostaną recept na bezpłatne leki od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz od lekarzy specjalistów. Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent może być leczony bezpłatnymi lekami objętymi programem, to przekazuje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej pisemną informację na temat pacjenta i jego dolegliwości, a ten może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatne. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.
 

Jak wygląda recepta?

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. W polu „kod uprawnień dodatkowych” musi być wpisana litera S – trzeba na to zwrócić uwagę. Farmaceuta będzie również sprawdzał PESEL – chodzi o datę urodzenia. Na jednej recepcie mogą być przepisane różne rodzaje leków: bezpłatne, refundowane i również za pełną odpłatnością. Farmaceuta powinien je właściwie wydać.
 

Jakie leki można otrzymać bezpłatnie?

Lek musi się znajdować w wykazie bezpłatnych leków, który stanowi część D obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 preparatów. Preparaty stosowane są na najbardziej popularne dolegliwości wieku podeszłego, głównie przewlekłe takie jak choroby serca, układu krążenia, choroba Parkinsona i Alzheimera, osteoporoza, astma, depresja, cukrzyca. Oczywiście farmaceuci i lekarza zauważają na liście wiele braków – pozostaje jednak mieć nadzieję, że zgodnie z obietnicą Ministra Zdrowia lista będzie powiększana a nie uszczuplana.
 
Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym. Dostępna jest na rządowej stronie projektu: http://75plus.mz.gov.pl.
 
Artykuł przygotowany na podstawie materiałów Ministerstwa Zdrowia przez:
https://apteka-amica.pl

Jeden komentarz


  1. W tym wszystkim największą dla mnie jest zagadką, dlaczego recepty na darmowe leki nie może wypisać lekarz specjalista? Czyżby wychodzono z założenia, że 75-latek jest na tyle rześki, że może wystać swoje w dwóch kolejkach (lekarz specjalista i lekarz podstawowej opieki lekarskiej) A co, jeśli ten drugi stwierdzi, że nie będzie odwalał roboty za tego pierwszego, bo z takimi przypadkiem miałem już do czynienia, mając pisemną zgodę tego pierwszego (dotyczy choroby przewlekłej, z którą będę się borykał do końca życia)?

    Prosiłbym też o sprecyzowanie znaczenia słów: „pozostaje jednak mieć nadzieję, że zgodnie z obietnicą Ministra Zdrowia lista będzie powiększana a nie uszczuplana.” Konkretnie do czego zobowiązuje obietnica i jak długo jest ważna?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.