Depresja u seniorów

depresja23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To doskonała okazja, aby przypomnieć, że depresja to choroba, która w dużej mierze dotyka seniorów. Zgodnie z wynikami badań niemal co trzeci Polak w wieku powyżej 65 lat cierpi z jej powodu.


 

 
Depresja dotyka wielu seniorów. Jednak jej objawy są często bardzo niejednoznaczne i przypominają te występując w przypadku innych chorób wieku starczego. Dlatego niezwykle ważne jest słuchanie i obserwowanie osób starszych, aby w odpowiednim czasie zauważyć ewentualne symptomy choroby i w razie konieczności szybko zareagować.

 

Najczęściej występujące objawy depresji starczej

Najczęściej występujące objawy depresji u seniorów to bezsenność, brak apetytu, niechęć do działania, smutek i przygnębienie – wszystkie one mogą towarzyszyć także innym chorobom wieku starczego stąd też nierzadko są niezauważane. W polskim społeczeństwie starość postrzegana jest jako smutny okres życia. Choroby, samotność, utrata bliskich to sytuacje typowe dla seniorów. Zakładamy, że smutek i spowolnienie w tym wieku są naturalne. Warto jednak wiedzieć, że depresja nie jest naturalnym stanem. Emerytura to czas, który powinien być postrzegany jako pogodna jesień życia.

  

Przyczyny depresji u seniorów

Każdy wiek ma swoje słabe strony. Kiedy jesteśmy młodzi jednym z powodów depresji są problemy uczuciowe czy trudności w pracy. W wieku starszym główne przyczyny tej choroby to samotność, utrata najbliższych – współmałżonka, przyjaciół i członków rodziny, brak zajęć, poczucie nieprzydatności, złe samopoczucie fizyczne i psychiczne. Do tych przyczyn dochodzi również lęk przed śmiercią, chorobą i bólem. Pojawiają się też inne przyczyny wywołujące depresję takie jak np. skutki uboczne przyjmowanych leków.

 

Diagnostyka
Ze statystyk wynika, że niemal 30% osób, które ukończyły 65 rok życia choruje na depresję. Warto jednak zaznaczyć, że odsetek ten jest prawdopodobnie wyższy, ponieważ objawy tej choroby są zazwyczaj łączone z innymi schorzeniami wieku starczego. W polskiej służbie zdrowia niestety brakuje czasu na rozmowę z pacjentem. Odwiedzający lekarza rodzinnego najczęściej jest pytany o dolegliwości fizyczne, na które lekarz przepisuje konkretne leki. Mało kiedy lekarz rodzinny pyta o samopoczucie psychiczne. A nawet jeśli zapyta, to często słyszy odpowiedź mówiącą, że wszystko jest dobrze. W naszym kraju samopoczucie psychiczne jest bardzo często lekceważone, a każda dolegliwość tłumaczona w prozaiczny, acz nieadekwatny do sytuacji, sposób. Stąd też bardzo ważne jest, aby na stan psychiczny seniorów zwrócili uwagę przede wszystkim ich najbliżsi, bo w przypadku depresji, to oni najszybciej zauważają, że coś jest nie tak.
 

depresja

 
Leczenie

W przypadku depresji potwierdzonej klinicznie najczęściej senior otrzymuje antydepresanty. Niekiedy zostaje również skierowany na psychoterapię. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że w przypadku wielu osób starszych znacznie lepszą metodą terapeutyczną jest spędzanie czasu z najbliższymi, aktywność fizyczna, posiadanie hobby, które pozwala w ciekawy sposób spędzać czas.

Zazwyczaj to właśnie samotność i odrzucenie są najtrudniejsze dla seniorów.

 

Starość nie musi być smutna. Czas spędzany na emeryturze powinien upływać seniorom na przyjemnych rzeczach. To czas, kiedy mogą wreszcie odpocząć i powinni przestać się zamartwiać. Jeśli tak nie jest należy im pomóc, aby nie zawitała do nich depresja. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w Dniu Walki z Depresją.