Dofinansowanie do urządzeń niwelujących bariery architektoniczne

dofinansowanie

dofinansowanie

 

Urządzenia ułatwiające pokonywanie schodów to marzenie wielu osób niepełnosprawnych oraz seniorów, którzy z wiekiem utracili możliwość swobodnego poruszania się. Jednak większość z nich nie decyduje się na zakup i montaż wind głównie ze względu na ich wysoki koszt. Ceny rynkowe samych urządzeń to kwoty liczone w tysiącach złotych, a dochody osób niepełnosprawnych oraz emerytów, w większości wypadków, nie są w stanie pokryć kosztów zakupu oraz montażu wybranych urządzeń. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na ten cel ze środków PFRON.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to instytucja mająca na celu wspieranie osób z udokumentowaną niepełnosprawnością. Dlatego też dofinansowanie na zakup urządzenia do pokonywania barier architektonicznych mogą otrzymać wyłącznie osoby z orzeczona niepełnosprawnością drugiego lub pierwszego stopnia. Tym samym swoje starania o dofinansowanie do windy czy schodozłazu należy rozpocząć od uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Gdzie szukać wsparcia finansowego?

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych pochodzą z funduszy PFRON, ale przydzielane są przez ośrodki funkcjonujące w miastach i gminach. Aby uzyskać niezbędne środki należy wybrać się do jednego z wymienionych urzędów PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) lub MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). W urzędach dostępne są formularze wniosku o dofinansowanie, które należy wypełnić. Następnie konieczne jest dołączenie załączników m.in. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, informacji o stanie zdrowia oraz wyceny urządzenia, na które mają być przeznaczone środki. Po wypełnieniu wniosku oraz zebraniu dodatkowych dokumentów należy złożyć pełen zestaw w urzędzie i czekać na odpowiedź dotycząca rozpatrzenia wniosku. Termin składania wniosków oraz otrzymania decyzji o dofinansowaniu jest uzależniony w dużej mierze od polityki poszczególnych urzędów oraz dostępności środków. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych osoba ubiegająca się o nie lub jej przedstawiciel prawny podpisują umowę a następnie można przejść do realizacji zamierzonych działań.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

Zazwyczaj PFRON udziela dofinansowania na poziomie 80% kosztów całego przedsięwzięcia – na zakup oraz montaż niezbędnych urządzeń. Bywa jednak, że kwota ta jest wyższa i wynosi nawet 95% całkowitych kosztów.

Jak pozyskać dokumenty techniczne i kosztorysy?

Wśród dokumentów, które należy dołączyć do wniosku jest specyfikacja techniczna oraz kosztorys całego przedsięwzięcia. Aby te dokumentu uzyskać należy zgłosić się do firmy zajmującej się sprzedażą oraz montażem niezbędnego urządzenia. Pracownicy firmy opracują oraz wydadzą odpowiednie dokumenty. W większości przypadków przygotowanie dokumentów jest nieodpłatne.
Istnieją również firmy, które pomagają w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz wspierają w zebraniu całej dokumentacji i załatwieniu sprawy.

Zakup i montaż urządzeń niwelujących bariery architektoniczne nie jest tani. Większość seniorów oraz osób niepełnosprawnych nie jest w stanie samodzielnie zapłacić za nie. Dlatego warto pamiętać o możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy PFRON i wnioskować o nie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.windy-schodowe.pl/dofinansowanie/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.