Egzekucja czy upadłość konsumencka – sposoby na pozbycie się długów

upadłość konsumencka

upadłość konsumencka

Głównym sposobem na pozbycie się zadłużenia jest spłacanie go. Większość z nas tak właśnie postępuje w przypadku zaciągniętych kredytów i pożyczek. Co jednak zrobić, kiedy kwota zadłużenia znacząco przerasta możliwości spłaty? Jak się okazuje jest kilka opcji, z których może skorzystać zarówno wierzyciel jak i dłużnik. Wśród nich jest egzekucja komornicza oraz upadłość konsumencka. Zobacz, kto na nich może zyskać a kto stracić.

Windykacja

Windykacja to najprościej mówiąc działania dążące do odzyskania pożyczonych przez wierzyciela pieniędzy. Najczęściej jest ona przeprowadzana przez firmy windykacyjne lub komornika sądowego. Firmy windykacyjne prowadzą rozmowy z dłużnikiem mające na celu ustalenie kalendarza spłaty zadłużenia w sposób najkorzystniejszy dla obu stron.W przypadku, gdy dłużnik notorycznie nie płaci swoich należności wówczas prawnicy oddają sprawę do sądu. Tam otrzymują nakaz zapłaty i zgodę na wszczęcie postępowania komorniczego. Komornik z wyrokiem sądu w ręce zgłasza się do dłużnika i zajmuje kolejne ruchomości oraz nieruchomości na poczet spłaty zadłużenia.

Zarówno windykatorzy jak i komornicy nie są lubiani. To zawody postrzegane negatywnie z wielu powodów. Jednym z nich jest, zdaniem dłużników, działanie na szkodę osoby zadłużonej. Głównym zadaniem komorników jest odzyskanie należności dla wierzyciela stąd też majątek dłużnika zajmowany przez nich, jest nierzadko sprzedawany po zaniżonej cenie. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku dłużnika mają zaspokoić wierzyciela oraz wystarczyć na opłacenie postępowania windykacyjnego. Stąd też prawdziwa wartość licytowanego majątku może mieć dla urzędników drugorzędne znaczenie.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to stosunkowo nowe rozwiązanie prawne. Jeszcze do niedawna upadłość mogli ogłosić jedynie przedsiębiorcy. Dziś mogą to zrobić również osoby prywatne nie mogące spłacić swojego zadłużenia. O uzyskaniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd. Osoba starająca się o upadłość musi w pierwszej kolejności złożyć do sądu wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W ustalonym terminie sąd przeprowadza rozprawę i ogłasza wyrok o przyznaniu, lub odmowie przyznania, upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka wiąże się z oddłużeniem, ale nie oznacza ona, że całe zadłużenie znika bez konsekwencji. Przede wszystkim osoba starająca się o uzyskanie statusu upadłościowego musi udowodnić, że nie jest w stanie samodzielnie spłacić swojego zadłużenia. Ponadto zadłużenie nie może być wynikiem działania umyślnego. Także brak spłaty nie może wynikać z umyślnych działań w kierunku stałego zadłużania się.

Jeśli sąd uzna, że osoba prywatna nie jest w stanie spłacić zadłużenia, pomimo usilnych starań, wówczas może orzec upadłość konsumencką. Następnie wszystkie ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika zostają przejęte i sprzedane na rzecz spłaty zadłużenia. Jeśli pozyskana kwota nie wystarczy na spłatę wszystkich wierzytelności reszta może być rozłożona na raty lub umorzona. Dokładne dane dotyczące warunków upadłości konsumenckiej można znaleźć na stronie spiralazadluzenia.pl

Egzekucja komornicza czy upadłość konsumencka – co lepsze?

Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Egzekucja komornicza to opcja działająca na korzyść wierzyciela. W jej przypadku zabór mienia dłużnika ma na celu spłacenie wierzytelności. Zajmowane są kolejne przedmioty stanowiące własność dłużnika i sprzedawane, w taki sposób aby jego zobowiązania zostały spłacone. Prawa dłużnika są w tym wypadku bardzo ograniczone.

W przypadku upadłości konsumenckiej ważna jest spłata zadłużenia, ale dłużnik ma również swoje prawa. Mienie zajęte do licytacji nie może być sprzedawane za bezcen. Pozyskana kwota ze sprzedaży własności dłużnika jest przeznaczona na pokrycie wierzytelności a ewentualne nadwyżki wracają do dłużnika. Ponadto zgodnie z prawem osoba ogłaszająca upadłość, której zostaje zabrany lokal mieszkalny musi mieć zapewnione środki na zapewnienie sobie i bliskim lokalu zastępczego na 1-2 lat. Jest to zapis chroniący osoby ogłaszające upadłość przed bezdomnością. To samo prawo ogranicza również możliwość zaboru mienia mało wartościowego ze względów finansowych, ale ważnego dla dłużnika. Sztandarowym przykładem jest stary samochód, który nie ma większej wartości pieniężnej, ale pozwala dłużnikowi na pozyskiwanie dochodu na utrzymanie się w przyszłości.

Egzekucja komornicza lub windykacyjna to jeden ze sposobów odzyskiwania długów przez wierzyciela. Działa ona jednak przede wszystkim na korzyść osoby chcącej odzyskać swoje pieniądze. Upadłość konsumencka w swoich założeniach także ma doprowadzenie do spłaty długów zaciągniętych przez osobę prywatną. Jednakże prawo dotyczące upadłości zawiera również zapisy chroniące dłużnika. Dlatego każdy, kto ma problemy ze spłatą swoich należności powinien zapoznać się również z opcją jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.