Aktywne Ciało – Aktywny Umysł Seniora


Szczegóły wydarzenia


Ruch to zdrowie!

 

„Ruch jest drzwiami do uczenia się”. Paul E. Dennison
 
W okresie wakacyjnym (czerwiec – lipiec – sierpień) zapraszamy na regularne NIEODPŁATNE zajęcia ruchowo- rozwojowe dla seniorów +60, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Łącznie dla każdej z grup odbędzie się 8 zajęć. Projekt jest dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Będą odbywały się w dwóch grupach w czwartki lub w piątki – do wyboru – w godzinach od 15.00 – 17.00. Przewidziana jest również przerwa
 
Pierwsze zajęcia odbędą się już w czerwcu.
 
TERMINY:

  1. 24 czerwca – w piątek od 15.00 – 17.00
  2. 30 czerwca – czwartek od 15.00 – 17.00

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, ul. 3 maja 11, w Sosnowcu.
 

Opis zajęć

Uczestnicy zajęć poznają podstawy tańca i ruchu ekspresyjnego. Jest to ruch spontaniczny i nie trzeba mieć żadnego przygotowania tanecznego. Uczestnicy dowiedzą się, jak poprzez ruch i pracę z ciałem mogą wpływać na samopoczucie. Taniec spontaniczny rozwija też kreatywność , wpływa na poprawę zdolności zapamiętywania. Uczestnicy poznają też techniki oddechowe, relaksacyjne oraz ćwiczenia stymulujące pracę mózgu. Będziemy też poznawać się, rozmawiać, integrować. A w przerwie zapraszamy na kawę, herbatę, ciastka.
 
Uwaga – nie jest wymagana pełna sprawność ruchowa, bo można też wykonywać ruchy siedząc na krześle lub macie. Zapraszamy osoby o różnym poziomie sprawności.
 
W czasie zajęć będzie nam też towarzyszyła różna muzyka dopasowana do upodobań i wieku uczestników.
 
Każdy z uczestników otrzyma nagranie na płytce z różnymi ćwiczeniami oraz tekstami do relaksacji, które będzie mógł samodzielnie wykonywać w domu.
 
Metody, na których będą opierać się zajęcia to m.in. kinezjologia edukacyjna (ćwiczenia stymulujące pracę mózgu), tańce w kręgu, tańce integracyjne, techniki oddechowe i relaksacyjne, ruch spontaniczny, rozwijanie świadomości ciała. Na zajęciach pojawią się też mini wykłady z zakresu psychologii, np.  na temat radzenia sobie ze stresem, sposobów na poprawę pamięci, radzenia sobie z emocjami , rozwijania pomysłowości i kreatywności, roli półkul mózgowych.
 
Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy ćwiczeń psychofizycznych (mgr Adam Gros, mgr Barbara Ziemer ) oraz psycholog (mgr Katarzyna Ziemer).

 

Zapisy w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety (od pon- pt od 9.00 – 16.30) lub prześlij zgłoszenie na adres witalni.eu@gmail.com
 
Informacje i zapisy również telefonicznie 880 251 131 (Katarzyna Ziemer).
 
Więcej informacji na stronie www.witalni.wordpress.com
 
Plakat-A4