Święto Narodowe 3 Maja


Szczegóły wydarzenia


Święto Narodowe 3 Maja
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku
Kazimierz Wojniakowski
Fot. wikimedia.org

 

Polskie święto 3 maja ustanowione zostało w 1919 roku (a następnie po raz kolejny w 1990 roku) na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

Dzień ten jest ustawowo wolnym od pracy.

 

3 maja 1791 roku to dzień uchwalona została pierwsza konstytucja nowożytnej Europy. Na pamiątkę tego dnia już 5 maja 1791 roku uznano za święto. W czasie rozbiorów święto nie było obchodzone, powróciło do kalendarza na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej święto było obchodzone do 1946 roku, kiedy to w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. W kolejnych latach władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a manifestacje patriotyczne były tłumione przez milicję. Ostatecznie ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione i dzień ten stał się dniem pracującym.

 

W roku 1981 władze ponownie świętowały to wydarzenie historyczne, co odbiło się echem we wszystkich ówczesnych mediach. Święto Narodowe 3 Maja zostało oficjalnie przywrócone ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku (ustawa weszła w życie 28 kwietnia 1990 roku).

 

Pierwsze obchody Święta 3 Maja odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie w obecności ówczesnego prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

 

Obecnie 3 maja odbywa się wiele manifestacji patriotycznych na obszarze całego kraju. Ponadto jest to dzień przeznaczony do spędzania czasu w gronie najbliższych, stąd niezwykłą popularnością cieszą się organizowane w miastach imprezy plenerowe.