Gala Konkursu Drzewo Pokoleń 2017

 

Już w najbliższy piątek, 26 maja, poznamy zwycięzców konkursu Drzewo Pokoleń – organizowanego przez Miasto Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu wyłonienia propagatorów aktywnego życia i zdrowego starzenia się. Podczas uroczystej gali uhonorujemy nominowanych, a także poznamy zwycięzców w każdej z czterech kategorii konkursowych: Senior Lider, Organizacja Pozarządowa, Samorząd, Biznes. Tegoroczny Konkurs i Gala Drzewo Pokoleń stanowią integralną część Łódzkich Senioraliów.

Piątkowe wydarzenie uświetni występ artystki określanej mianem pierwszej Damy Polskiego Jazzu – Ewy Bem.

Kapituła Konkursu oceniła 48 zgłoszeń, spośród których wybrała 5 najciekawszych projektów i inicjatyw w każdej kategorii.

W tegorocznej edycji zgłoszenia konkursowe oceniali:

 • Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Przewodnicząca Kapituły Konkursu
 • Krzysztof T. Borkowski – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
 • Jolanta Chełmińska – Prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Marcin Hajduga – Dyrektor Regionalny ING Banku Śląskiego
 • Marcin Młynarczyk – Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego
 • Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi
 • Rober Sakowski – Redaktor Naczelny „Dziennika Łódzkiego”
 • Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Janina Tropisz – Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi

Nominacje do nagrody głównej w II edycji Konkursu Drzewo Pokoleń otrzymali:

Kategoria: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Łódzki Klub Amazonka
 • Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Fundacja Pro Omnis
 • Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Kategoria: SENIOR LIDER

 • Henryka Barańska
 • Marek Chałas
 • Stanisław Średziński
 • Wiesława Kozłowska, Roma Szczocarz, Wojciech Wachowicz
 • Telefon życzliwości – grupa seniorów wolontariuszy

Kategoria: SAMORZĄD

 • Bałucki Ośrodek Kultury
 • Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
 • Miejski Ośrodek Sport i Rekreacji w Łodzi
 • Muzeum Miasta Łodzi
 • Teatr Powszechny w Łodzi

Kategoria: BIZNES

 • Agencja Pro Cinema – kino Charlie
 • Lloyd Woodley
 • Sanitplast
 • Studio Relaks
 • Sukcesja – Centrum Handlowo-Rozrywkowe

W tym roku zastosowano nową formułę i zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni w głosowaniu internetowym, które trwało od 28 kwietnia do 19 maja 2017 r.

Konkurs Drzewo Pokoleń ma na celu wyłonienie oraz uhonorowanie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych.

Mając na uwadze potrzebę integracji projektów i działań poświęconych zdrowemu starzeniu się podejmowanych zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu i środowisk seniorskich, organizatorzy postanowiły wyróżnić inicjatywy, których efekty mają wymiar szczególny.

Organizatorami II edycja Konkursu i Gali Drzewo Pokoleń są Miasto Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Wojewoda Łódzki, Zbigniew Rau
 • Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień

Patronatu medialnego udzielili:

 • Magazyn „Głos Seniora”
 • Stowarzyszenie „Manko”
 • Fundacja Senioralna „Zdrowy – Senior.org”
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Portal dla seniorów „Seniorzy24.pl”