Kremacja zwłok w Polsce – pytania i odpowiedzi

Kremacja zwłok w Polsce - pytania i odpowiedzi

kremacjaJak wygląda kremacja? Jakie dokumenty trzeba okazać przed przeprowadzeniem kremacji? Które religie akceptują, a które bezwzględnie zabraniają spopielania ciał zmarłych członków rodziny?

 

Pogrzeb bliskiej osoby jest bardzo ciężkim doświadczeniem. Sam wybór formy pochówku wydaje się dość trudny, dlatego zanim podejmiemy decyzję o organizacji pogrzebu tradycyjnego lub spopieleniu ciała, warto poznać kilka szczegółów związanych ze sposobem przeprowadzenia obu rodzajów pochówku oraz możliwościami uczestniczenia w ceremonii.

 

Kto decyduje o formie pochówku?
Przed przystąpieniem do organizacji pogrzebu należy sprawdzić, czy zmarły nie pozostawił testamentu bądź innych pisemnych instrukcji, w których zawarł zalecenia odnośnie formy pochówku. Jeżeli nic nie zostało zapisane, o rodzaju pochówku i przebiegu uroczystości decyduje najbliższa rodzina.

 

Czym jest kremacja? Które religie akceptują spopielanie zwłok?
Kremacja to zwyczaj spalania zwłok zmarłych. Pomimo że w Polsce funkcjonuje kilkanaście krematoriów przycmentarnych, kler nie zajął jednoznacznego stanowiska w sprawie takiej formy pochówku. Księża wciąż stawiają pytania o zgodność praktyki z nauczaniem Kościoła, niemniej nie zmienia to faktu, że odsetek tego typu pogrzebów systematycznie wzrasta.
Praktyka kremacji jest dość powszechna na obszarach orientalnych – zwłaszcza terenach zamieszkałych przez hinduistów i buddystów. Akceptuje ją także większość protestanckich wspólnot kościelnych oraz świadkowie Jehowy. Stanowczy zakaz spopielania ciała obowiązuje natomiast wśród Żydów, wyznawców prawosławia, unitów i muzułmanów. Wyznawcy religii prawosławnej uznają to za znak niewiary w zmartwychwstanie, a grekokatolicy – bezczeszczenie ciała. Muzułmanie nie spopielają swoich bliskich, gdyż po kremacji niemożliwe byłoby ułożenie ciała głową w kierunku Mekki.

 

Przygotowanie zmarłego do kremacji
Przygotowanie zwłok do kremacji jest tożsame z przygotowaniem zmarłego do pochówku tradycyjnego. Zamiast tradycyjnego ubrania ciało może być jednak owinięte w całun. Nowoczesna kremacja odbywa się w piecu kremacyjnym, którego konstrukcja oparta jest na zasadzie wielokrotnego odzyskiwania ciepła. Sam proces spopielenia może trwać nawet ok. godziny. Urządzenia projektowane są w taki sposób, aby bliscy mogli obserwować wprowadzanie zwłok do komory spalania. Zanim prochy zostaną umieszczone w urnie, są rozdrabniane w specjalnym urządzeniu. Po wszystkim rodzina otrzymuje świadectwo kremacji (dokładniejsze informacje na stronie www.przymierze.olsztyn.pl).

Aby przeprowadzić spopielenie zwłok, konieczne jest okazanie: odpisu aktu zgonu, kserokopii karty zgonu i zlecenia spopielenia. Ceremonia przebiega zazwyczaj w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest kremacja i pożegnanie w ciągu doby od nastąpienia zgonu, drugim – pochówek urny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.