Jakie kryteria muszą być spełnione, by móc korzystać z bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia?

leki 75+

leki 75+

Zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym ogłoszonym 1 listopada 2016 roku przez Ministerstwo Zdrowia,
osoby, które ukończyły 75. rok życia, uprawnione są do korzystania z puli bezpłatnych leków wydawanych na receptę. Warto pamiętać, że wiek nie jest jedynym kryterium, które upoważnia do odbioru darmowych medykamentów.

Leki, za które nie trzeba płacić

Osoby starsze często nie wykupowały przepisanych przez lekarzy recept z powodu bardzo niskich dochodów. Z tego względu ta grupa wiekowa wymagała powzięcia szczególnych kroków. Dzięki liście darmowych preparatów leczniczych seniorzy, którzy ukończyli 75. lat, mogą starać się o otrzymanie potrzebnych im lekarstw bez konieczności uiszczania żadnych opłat. Lista leków gratisowych jest aktualizowana co 2 miesiące. Znalazły się na niej przede wszystkim środki, które wcześniej były sprzedawane ze zniżką wynoszącą 30 oraz 50 procent. Leki 75+ to głównie: preparaty przeciwjaskrowe, na nadciśnienie, cukrzycę, dolegliwości psychologiczne, neurologiczne, choroby układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzenia hormonalne.

Wytyczne dotyczące darmowych preparatów

Pierwszym i zasadniczym kryterium, jakie trzeba spełnić, by móc otrzymać darmowy lek, jest ukończony 75. rok życia. Jest on weryfikowany na podstawie peselu lub w przypadku jego braku – innego dokumentu zawierającego dokładną datę urodzenia. Liczba lat musi zgadzać się co do dnia. Oznacza to, że ważny jest również dzień i miesiąc urodzenia. Kolejnym, koniecznym warunkiem jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ostatni punkt procedury kwalifikacyjnej to specyfika schorzenia. Przepisywany preparat musi być ordynowany na schorzenie znajdujące się w wykazie dołączonym do listy leków darmowych.

Do kogo należy zgłosić się po receptę na gratisowy środek leczniczych

Recepty na leki darmowe mogą wypisywać jedynie lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Z tego przywileju zwolnieni zostali specjaliści, a nawet lekarze prowadzący danego pacjenta w czasie jego pobytu w szpitalu. Takie postępowanie zostało uzasadnione troską o zdrowie i życie seniorów. Lekarz rodzinny nadzorujący leczenie może kontrolować leki wypisywane przez innych pracowników służby zdrowia, co zabezpiecza przed zalecaniem preparatów, których działanie mogłoby się wzajemnie wykluczać lub wchodzić w zagrażające życiu interakcje. Ponadto recepty na medykamenty darmowe dla członków swojej najbliższej rodziny może też wypisać lekarz, który nie wykonuje już zawodu.

Gdzie można dostać leki za darmo

Darmowe leki dostępne są w każdej aptece. Preparaty bezpłatne muszą znajdować się na recepcie sygnowanej literą „S”, bez tego oznaczenia farmaceuta nie może wydać gratisowego leku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.