Na jakie schorzenia pomaga krioterapia?

krioterapia miejscowa

Krioterapia to rodzaj zabiegu fizykoterapeutycznego, w którym bodźcem leczniczym jest niska temperatura. Istnieje wiele form stosowania krioterapii. Wyróżniamy krioterapię ogólnoustrojową oraz miejscową.

Krioterapia ogólnoustrojowa

Krioterapia ogólnoustrojowa to zabieg, w którym pacjent przebywa przez pewien czas w kriokomorze, pomieszczeniu, w którym temperatura obniżona jest do poziomu od -100 do -160 stopni. Jest to forma krioterapia oddziałująca na cały organizm, przede wszystkim na układ krążenia oraz immunologiczny. Obserwuje się zdecydowaną poprawę odporności u Pacjentów regularnie korzystających z kriokomory. Popularną obecnie postacią ogólnoustrojowego wpływu zimna na organizm jest morsowanie. Zdecydowanie prostszą i częściej wykorzystywana w terapii formą stosowania niskiej temperatury jest krioterapia miejscowa.

Krioterapia miejscowa – rodzaje

Dobór sposobu aplikacji zimna na tkanki uwarunkowany jest rodzajem schorzenia, obszarem działania oraz dostępnością sprzętu. Prostą i doraźna metodą jest wykorzystanie zimnych okładów lub sprayu chłodzącego. Bardziej profesjonalne i skuteczne jest użycie profesjonalnej aparatury do krioterapii, w której użyta zostaje niska temperatura nadmuchu ciekłego azotu lub dwutlenku węgla. Zabieg odbywa się pod kontrolą fizjoterapeuty i trwa około trzech minut.

Wykorzystanie krioterapii w urazach narządu ruchu

Najczęstszymi przypadkami, w których stosowana jest krioterapia są kontuzje sportowe oraz urazy narządu ruchu. Popularne na boisku spraye stosowane są u zawodników, którzy chcą szybko wrócić do współzawodnictwa sportowego. W stanach ostrych i podostrych stosuje się zimno w celu ograniczenia stanu zapalnego. Aktualna wiedza na temat rozwoju stanu zapalnego w tkankach wskazuje na dopuszczenie do jego rozwinięcia się w kontrolowany sposób. Wówczas krioterapię – wdrażaną najczęściej przy użyciu specjalistycznych aparatów – zaleca się jedynie w przypadkach, w których rozwija się nadmierny, patologiczny stan zapalny przejawiający się obszernym obrzękiem, mocnym zaczerwienieniem i silnym bólem.

Wpływ oddziaływania zimna na tkanki

Na skutek oddziaływania zimna na tkanki dochodzi do nagłego zwężenia naczyń krwionośnych co ogranicza dopływ krwi do leczonego obszaru. Następnie na podłożu fali Lewisa naczynia się rozszerzają umożliwiając intensywny dopływ krwi do tkanek. Terapeutyczne działanie krioterapii oparte jest na doraźnym, chwilowym, zmniejszeniu nasilenia bólu, a także ograniczeniu obrzęku i krwiaka.

Artykuł sponsorowany