Odstąpienie od umowy pożyczkowej

zerwanie umowy pożczkowej
Odstąpienie od umowy pożyczkowej
Fot. pixabay.com

Pieniądze z pożyczki są zwyczaj reklamowane jako pozytywny dodatek do budżetu domowego. Ponadto można je łatwo i szybko otrzymać, co sprawia, że wiele osób chętnie zapożycza się w bankach i firmach pożyczkowych. Nierzadko jednak zdarza się, że już po podpisaniu umowy przychodzi opamiętanie i wówczas rodzi się pytanie „Czy można zerwać podpisaną umowę?”.

Rezygnacja z umowy
Zgodnie z polskim prawem klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania. Zapis ten dotyczy również umów pożyczkowych. Jeśli więc podpisałeś umowę o pożyczkę i chcesz się z niej wycofać, to w okresie 14dni możesz to zrobić, bez podawania konkretnej przyczyny. Wystarczy, że we wskazanym terminie prześlesz do pożyczkodawcy w formie pisemnej rezygnację z zawartej umowy. Rezygnacja może być napisana samodzielnie bądź też w formie druku, który powinien dostarczyć przedstawiciel firmy pożyczkowej wraz z umową. Firma pożyczkowa, jeśli otrzyma w przepisowym terminie pismo od klienta musi je rozpatrzyć pozytywnie.

Co z pożyczonymi pieniędzmi?
W przypadku wielu szybkich pożyczek, pieniądze zostają dostarczone klientowi już w kilka minut po podpisaniu umowy. Nie oznacza to jednak, że nie możesz z umowy zrezygnować. Po wysłaniu druku rezygnacji do pożyczkodawcy musisz zwrócić pożyczone pieniądze wraz z należnymi odsetkami.

Co z zapłaconymi opłatami?
Firmy pożyczkowe częstokroć pobierają dodatkowe opłaty za udzielenie pożyczki takie jak opłata przygotowawcza czy ubezpieczenie. Zgodnie z przepisami w chwili, gdy klient rezygnuje z pożyczki muszą mu zwrócić wszystkie pobrane wcześniej opłaty.

Ważne terminy

  1. Każdy klient ma 14 dni od daty podpisania umowy na złożenie pisemnej rezygnacji z podpisanej umowy pożyczkowej.
  2. Klient ma 30 dni od daty wysłania lub złożenia pisemnej rezygnacji na zwrot pieniędzy oraz należnych odsetek pożyczkobiorcy.
  3. Pożyczkodawca ma 30 dni od daty wysłania lub złożenia przez klienta pisemnej rezygnacji na zwrot wszelkich opłat dodatkowych, które zapłacił pożyczkobiorca.

 

Autor: Agnieszka Pytlińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.