PIT – co warto wiedzieć?

Fot. pixabay.com
Fot. pixabay.com

Niemal każdy dorosły Polak ma obowiązek rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Okres składania rozliczeń podatkowych trwa od początku roku do 30 kwietnia. Ale to nie jedyne daty, które warto pamiętać w związku z podatkami.

 
Jak już wyżej wspomniano PIT można złożyć do 30 kwietnia. W dokumencie tym znajdują się wszystkie informacje dotyczące dochodów za rok poprzedni. Warto pamiętać, że PIT składają nie tylko osoby pracujące, ale również wszyscy renciści oraz emeryci.

 
Podatek dochodowy rozliczany jest na podstawie różnych dokumentów poświadczających dochody każdego podatnika. Dokumenty te wystawiane są przez pracodawców lub innych płatników np. przez ZUS. Na podstawie dokumentów poświadczających dochody wypełniany jest jeden z druków PIT, który następnie trafia do urzędu skarbowego.

 
Po złożeniu rozliczonego PIT-u może okazać się konieczna dopłata – jeśli z jakiś powodów zapłacony podatek jest zbyt mały w stosunku do dochodów. Drugą możliwością, znacznie częstszą, jest otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku. Zwrot podatku jest najczęściej wynikiem różnego rodzaju odpisów zapisanych w ustawie.

 
Warto wiedzieć, że terminy gonią nie tylko podatników, ale również urzędników. Urząd Skarbowy ma 90 dni na wypłacenie nadpłaty podatku. Termin ten jest liczony od dnia złożenia PIT-u. Zwrot podatku można otrzymać przed upływem tego terminu, ale nie po jego upływie.

 

Dla osób zainteresowanych szybkim otrzymaniem zwrotu podatku, ważną informacją może okazać się to, że zazwyczaj w pierwszej kolejności zwrot dostają osoby, które składają swój PIT za pośrednictwem internetu.