Podwyżka czynszu w mieszkaniu spółdzielczym – zobacz, co możesz zrobić

Fot. pixabay.com
Fot. pixabay.com

Podwyżka czynszu to stała bolączka wszystkich, którzy posiadają mieszkania spółdzielcze. Jeśli widzimy, że jest ona zasadna, wówczas łatwo się z nią pogodzić. Jeśli zaś opłata jest wygórowana, wówczas można walczyć w sądzie o jej obniżenie.

 

Warunki prawne podwyżki czynszu

Kwestię opłat za mieszkanie spółdzielcze regulują dwie ustawy. Jedną z nich jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, zaś drugą ustawa o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z przepisami każdy lokator powinien otrzymać pisemne wypowiedzenie starych stawek czynszu na koniec miesiąca rozliczeniowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Informację o nowych stawkach można przyjąć lub odwoływać się od nich.

 

Wysokość czynszu w mieszkaniach spółdzielczych

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnie nie mogą odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków. Tym samym pieniądze z czynszu mają pokryć wszystkie niezbędne koszty związane z eksploatacją budynków mieszkalnych.

 

Podwyżki czynszu

W przypadku mieszkań spółdzielczych podwyżka czynszu musi mieć swoje uzasadnienie we wzroście kosztów eksploatacji budynku. Każdy właściciel lokalu ma prawo do zakwestionowania wysokości nowych stawek czynszu. W ciągu 2 miesięcy od otrzymania informacji o podwyżce może ubiegać się o dokładną kalkulację kosztów, która uzasadni wysokość nowej stawki. Jeśli kalkulacja zdaniem właściciela mieszkania jest nieodpowiednia, wówczas może odwołać się do rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia spółdzielców (w zależności od zapisów zamieszczonych w statucie) albo skierować sprawę do sądu.