klient senior

Nasz klient senior

W opinii publicznej przyjęło się myślenie, że senior – to osoba, która uczestniczy w rynku w bardzo niewielkim stopniu.