„Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny” – konferencja

Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane od ośrodków całodobowych przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.

Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nas osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny”, która odbędzie się już 4 lutego 2020 w Warszawie.

>REJESTRACJA<

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Dorota Kotowska – Dyrektor Zakładu Opieki i Rehabilitacji AKCEMED
 • Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe
 • Przemysław Wiśniewski – Prezes Fundacji ZACZYN, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”

Program wydarzenia aktualizowany jest na bieżąco na stronie wydarzenia.

Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami

 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:

 • – przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • – właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • – właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • – personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z Organizatorem.

Uczestnikom gwarantujemy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Kontakt z Organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl