Warunki współpracy blogerów z serwisem Seniorzy24.pl

Poniższy regulamin reguluje warunki współpracy serwisu internetowego Seniorzy24.pl z blogerami oraz twórcami niezależnymi.

Podstawowe pojęcia

Regulamin – dokument ustalający warunki współpracy serwisu Seniorzy24.pl z blogerami i twórcami niezależnymi.
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://seniorzy24.pl/
Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu Seniorzy24.pl.
Bloger – osoba prowadząca własny blog.
Twórca niezależny – osoba, która tworzy treści internetowe we własnym zakresie.
Treści internetowe – za treści internetowe uznawane są wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, filmy oraz nagrania audio tworzone i udostępniane serwisowi przez blogerów i twórców niezależnych.
Strona autorska – strona w serwisie seniorzy24.pl, na której znajduje się informacja o autorze dostarczającym treści.

Warunki współpracy

 

 1. Nawiązanie współpracy

1.1 Blogerzy i twórcy niezależni mogą samodzielnie zgłosić chęć współpracy z serwisem internetowym Seniorzy24.pl.

1.2 Serwis Seniorzy24.pl może wystąpić z propozycją współpracy do blogerów oraz twórców internetowych.

 1. Warunki współpracy

2.1 Treści internetowe dostarczane przez blogerów i twórców niezależnych muszą spełniać poniższe warunki:

 • Udostępniona treść musi być stworzona przez osobę zgłaszającą ją do serwisu.
 • Autor musi posiadać pełnię praw autorskich do przesłanych materiałów.
 • Treść musi być unikalna – nie publikowana nigdzie wcześniej.
 • Treść musi być skierowana do grupy docelowej serwisu – osób w wieku 60+.
 • Treści dostarczane przez autorów nie mogą zawierać przekazów rasistowskich, nawołujących do nienawiści i niezgodnych z prawem i netetykietą.

2.2 Warunki publikacji treści internetowych

 • Na stronie zostaje opublikowana treść dostarczona przez autora po wcześniejszej korekcie.
 • Redakcja ma prawo skrócić, podzielić na części oraz wprowadzić poprawki do tekstu przesłanego przez autora.
 • Redakcja dobiera do publikowanej treści odpowiednie zdjęcia lub grafiki, chyba, że autor dostarczy je we własnym zakresie.
 • W przypadku treści graficznych redakcja może uzupełnić je o dodatkowy opis.
 • Redakcja może/ ale nie musi, opublikować informację o nowej treści pojawiającej się na stronie, na swoich profilach w mediach społecznościowych oraz w newsletterze.

2.3 Informacja zwrotna

 • Po każdorazowej publikacji treści dostarczonych przez blogerów lub twórców niezależnych, przedstawiciel serwisu informuje autora o wykorzystaniu nadesłanych materiałów.

2.4 Informacja o autorze

 • Przy opublikowanej treści redakcja publikuje krótką informację o autorze lub dane autora (Imię, Nazwisko lub Pseudonim) z linkiem przekierowującym na stronę autorską.
 • Autor publikowanej treści wyraża domyślnie zgodę na publikację informacji o nim w formie podpisu pod dostarczoną treścią lub na stronie autorskiej.
 • Autor treści ma prawo do niewyrażenia zgody na publikację informacji o sobie w formie podpisu lub strony autorskiej. Aby tak się stało musi zgłosić brak zgody do przedstawiciela serwisu.
 • W informacji o autorze poza imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem może znaleźć się krótka notka biograficzna oraz linki do prowadzonych przez autora treści stron np. blogów.
 • Autorów treści publikowanych w serwisie Seniorzy24.pl obowiązują zapisy Polityki Prywatności i Regulaminu obowiązujące w serwisie.

2.5 Wynagrodzenie

 • Współpraca między blogerem lub twórcą niezależnym a serwisem internetowym Seniorzy24.pl jest nieodpłatna.

 

Prawa autorskie

 
Decydując się na przekazanie treści internetowych do publikacji w serwisie Seniorzy24.pl autor przekazuje prawa autorskie serwisowi w zakresie niezbędnym do publikacji i promocji treści.