Wyjątkowa wystawa  czasowa w Muzeum Śląskim!

Wyjątkowa wystawa  czasowa w Muzeum Śląskim!

Od 25 lutego  zapraszamy do zwiedzania  ekspozycji o charakterze społeczno – historycznym  pt.: „100/100. Przywróćmy pamięć o powstańcach!”.
Wystawa stanowi prezentację najciekawszych sylwetek zgłoszonych przez rodziny w ramach projektu badawczo-popularyzatorskiego „100/100 – przywróćmy pamięć powstańcom!”.

Otwarcie wystawy  dla mediów z udziałem  organizatorów, członków rodzin bohaterów, których sylwetki prezentowane będą na wystawie odbędzie się w  czwartek 24 lutego 2022 roku o godz. 14.00.

Celem projektu jest popularyzacja sylwetek bohaterów okresu powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku, pogłębienie wiedzy o tamtych wydarzeniach i zebranie materiałów dotyczących uczestników powstań śląskich i akcji plebiscytowej, a w szczególności zachęcenie potomków powstańców śląskich do zainteresowania się – nierzadko tragicznymi – losami swoich przodków i podzielenie pamięcią o bohaterach naszej historii.

Na trzydziestu planszach zaprezentowane zostaną biogramy opracowane w oparciu o relacje rodzinne i dokumenty zgromadzone m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym w Katowicach oraz innych placówkach archiwalnych i muzealnych. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog.

Wśród prezentowanych sylwetek są znani działacze plebiscytowi m.in. bliscy współpracownicy Wojciecha Korfantego w Polskim Komisariacie Plebiscytowym – dr Maksymilian Hanke, Leonard Kuntze czy dr Maksymilian Wilimowski. Wśród innych postaci warto wspomnieć Wilhelma Chroboka – jednego z nielicznych szeregowców odznaczonych Krzyżem Srebrnym V klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari czy też Stefanię Knapikównę – działaczkę Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, później sekretarkę Wojciecha Korfantego.


Fragment biogramu:

Stefania Knapikówna urodziła się 30 marca 1901 roku w Sosnowcu. […]Wojciech Korfanty przyszedł odwiedzić swojego podwładnego kierownika wydziału Wincentego Matejczyka. Mama miała wtedy chwilę przerwy i właśnie obierała jabłko. Korfanty zwrócił na nią uwagę, a może już wcześniej ją sobie upatrzył i wszystko miał ustalone z Matejczykiem. Wziął moją matkę do swojego sekretariatu i w ten sposób została jedną z trzech sekretarek Wojciecha Korfantego. Matka biegle władała literacką polszczyzną, co wówczas nie było wcale tak często spotykane, a także biegle językiem niemieckim. Oprócz niej w sekretariacie komisarza plebiscytowego pracowały też Lola Różańska – władająca angielskim, i Adela Liske – dobrze znająca francuski. Te trzy dziewczyny do końca swoich dni przyjaźniły się i wzajemnie odwiedzały – wspominał dr Krzysztof Brożek.

W II i III powstaniu śląskim Stefania Knapikówna brała udział jako łączniczka. Pracowała w sekretariacie Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku w Szopienicach w najbliższym otoczeniu dyktatora Wojciecha Korfantego.
Za swoje zasługi została odznaczona Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski od czerwca 1922 roku pracowała w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Prezydialnym, a następnie Wydziale Zdrowia oraz Wydziale Przemysłu i Handlu. Została zwolniona z pracy w urzędzie w wyniku redukcji w 1932 roku, następnie przeszła na rentę inwalidzką. W 1929 wyszła za mąż za Karola Brożka, którego poznała podczas pracy w Urzędzie Wojewódzkim. Małżonkowie mieli dwóch synów: Andrzeja (ur. w 1933 r.) i Krzysztofa (ur. w 1941 r.).

Po wybuchu wojny jej mąż walczył w wojnie obronnej, dostał się do niewoli niemieckiej. Rodzina została w Katowicach. Po zakończeniu II wojny światowej zajmowała się domem. Zmarła 3 marca 1987 roku.

Na załączonej fotografii od lewej Stefania i Aurelia Knapikówny. Lata 20. XX w.

 

Patronat honorowy: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Organizator: Stowarzyszenie Pokolenie.

Współorganizatorzy: Muzeum Śląskie w Katowicach, Fundacja Ślązacy.pl , Towarzystwo Poszukiwań Historycznych.

Partnerzy projektu: Fundacja PKO BP, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Węglokoks i Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Radio eM, TVP3 Katowice i Dziennik Zachodni.

Strona internetowa projektu: www.100bohaterow.pl

 

Ekspozycja będzie prezentowana  dla zwiedzających w Muzeum Śląskim, przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach, w okresie od 25 lutego 2022 roku.
Wstęp wolny.