podatek

podatek od nieruchomości

Od 2016 roku, jeśli kwota podatku od nieruchomości (a także rolnego i leśnego) nie przekracza 100,50 zł w stosunku rocznym, całą kwotę trzeba zapłacić jednorazowo. Jeżeli podatek jest wyższy, będzie można go rozłożyć na cztery raty, płatne do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Co ważne, gmina nie ma prawa zmienić terminu poboru opłat.