Jak odróżnić demencję starczą od Alzheimera?

Jak odróżnić demencję starczą od Alzheimera?

Demencja i Alzheimer to jedne z najpowszechniejszych dolegliwości wieku starczego. Związane są one z nieodwracalnymi zmianami zachodzącymi w mózgu starszego człowieka. Jednakże pomiędzy nimi zachodzą zasadnicze różnice. Demencja starcza jest obniżeniem poziomu sprawności mózgu i może występować w różnych postaciach. Z kolei choroba Alzheimera jest najcięższą, a zarazem najpowszechniejszą formą demencji.

Choroby wieku starczego związane są z nieodwracalnymi procesami zachodzącymi w organizmie. Zazwyczaj zmiany te mają charakter stopniowy i nieuchronnie prowadzą do całkowitego upośledzenia funkcji życiowych. Wśród najczęstszych schorzeń, dotykających osoby starsze należy wymienić: chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, demencję starszą, cukrzycę, choroby zwyrodnieniowe stawów, osteoporozę oraz depresję.

Przyczyny demencji starczej i Alzheimera

Demencja, nazywana również otępieniem, oraz jedna z jej najpoważniejszych postaci – choroba Alzheimera to choroby mózgu. Związane są one z postępującym i nieodwracalnym uszkodzeniem tego organu. Przyczyny otępienia organizmu, powodującego całkowite upośledzenie funkcji życiowych nie są do końca poznane. Z pewnością wpływ na pojawienie się objawów choroby Alzheimera mają uwarunkowania genetyczne. Istotnym czynnikiem jest także wiek oraz poziom aktywacji mózgu. Wpływ mają również choroby naczyniowe, w tym przede wszystkim: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz wysoki poziom złego cholesterolu.

Objawy demencji starczej i choroby Alzheimera

Objawy demencji starczej uzależnione są od stopnia uszkodzenia mózgu oraz formy, w której ona występuje. Najczęstszą jej postacią jest choroba Alzheimera. Występowanie symptomów tego schorzenia uzależnione jest od stadium rozwoju choroby, wyróżnia się:

  • predemencję, dla której charakterystycznym objawem są: zaburzenia pamięci semantycznej, apatia, problemy ze skupieniem, problemy z przyswajaniem nowych informacji,
  • wczesny etap, dla którego właściwe są takie objawy, jak: postępujące zaburzenia pamięci, problemy z nadawaniem i zrozumieniem komunikatów słownych, zubożenie słownictwa oraz problemy w zakresie koordynacji ruchowej,
  • etap umiarkowany, charakteryzujący następującymi symptomami: problemami z wykonywaniem codziennych czynności, znaczącymi zaburzeniami pamięci (przejawiającymi się np. niepoznawaniem bliskich), uszkodzeniem pamięci długotrwałej, agresją, urojeniami oraz nietrzymaniem moczu,
  • etap zaawansowany, objawiający się: całkowitym zanikiem mowy i koordynacji ruchowej, nietrzymaniem moczu i kału oraz niemożnością samodzielnego jedzenia i picia.

Leczenie choroby Alzheimera

Choroba Alzhaimera jest nieuleczalna, co oznacza, że do tej pory nie stworzono leku, który hamowałby jej postęp. Chociaż zmian w mózgu nie da się cofnąć, to warto odpowiednio wcześniej podjąć kroki profilaktyczne. Różnym formom demencji starczej można zapobiec, pobudzając mózg do pracy, np. przez: grę w szachy, rozwiązywanie krzyżówek oraz czytanie książek. Tego typu działania warto wspomóc dietą, składającą się z produktów bogatych w witaminy D, F oraz B12.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.