Długoterminowe inwestowanie w akcje – na czym to polega?

Długoterminowe inwestowanie w akcje - na czym to polega?

Gra na giełdzie nie sprowadza się jedynie do spekulacji, ponieważ inwestor może realizować również strategię długoterminową. Na czym to polega?

Jakich narzędzi używają osoby inwestujące długoterminowo w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest długoterminowe inwestowanie w akcje?

Długoterminowe inwestowanie w akcje to najpopularniejsza obok spekulacji forma gry na giełdzie. W tym przypadku inwestorzy również nabywają akcje emitowane przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne jednak różnicą jest horyzont czasowy inwestycji. Sprzedaż akcji zakłada jest bowiem w bliżej nieokreślonym momencie, ponieważ inwestor liczy na długoterminowy zysk, a decyzję tę uzależnia od aktualnej sytuacji na rynku. W efekcie inwestowanie długoterminowe nie wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych, czy podejmowania szybkich decyzji w warunkach stresowych. Analizę portfela oraz ewentualne zmiany w jego składzie przeprowadza się bowiem z reguły raz na kilka miesięcy.

Inwestowanie długoterminowe – jak kupić akcje?

Niezależnie od tego, czy inwestowanie w akcje ma przyjąć formę spekulacji, czy inwestowania długoterminowego sam zakup akcji wygląda tak samo. W związku z tym warunkiem koniecznym jest posiadanie rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera. Jest on pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem, a przykładem może być Saxo broker, który pozwala inwestować w akcje notowane na kilkudziesięciu światowych giełdach. W tym miejscu należy podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ przekłada się nie tylko na możliwości inwestycyjne, ale także wiele innych kwestii, czego przykładem mogą być pobierane opłaty, czy poziom zaawansowania udostępnianej platformy inwestycyjnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule opisującym podstawy gry na giełdzie.

Inwestowanie długoterminowe – narzędzia

Inwestorzy giełdowi, którzy realizują strategię długoterminową korzystają przede wszystkim z analizy fundamentalnej. Na czym ona polega? Otóż, analiza fundamentalna pozwala ocenić, czy akcje danej spółki są prawidłowo wycenione, a co za tym idzie czy będzie można na nich zyskać. Dzieje się to w przypadku zakup akcji niedoszacowanych, które po zakupie zyskują na wartości. Warto jednak mieć świadomość, że akcje mogą być również przeszacowane, co sprawia, że ich zakup z reguły wiąże się z poniesieniem straty. Analiza fundamentalna jak sama nazwa wskazuje skupia się na fundamentach danej spółki. Poza tym bazuje również na danych makroekonomicznych, które płyną nie tylko z danego sektora, ale również całej gospodarki. Składa się z kilku etapów, do których należy analiza makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna, finansowa, a także wycena giełdowa.

Podsumowując należy stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje to strategia gry na giełdzie, która jest polecana osobom nie mającym czasu i możliwości, by na bieżąco śledzić notowania giełdowe. Doskonale sprawdza się w przypadku długoletnich celów inwestycyjnych, czego przykładem może być inwestowanie z myślą o emeryturze, czy studiach dzieci.

Artykuł sponsorowany