Umowa dożywocia – czy to się opłaca?

Umowa dożywocia – czy to się opłaca?

umowa dożywocia

W dzisiejszych czasach coraz częściej mamy do czynienia z seniorami, którzy zostali w kraju, a ich dzieci wyjechały za granicę, gdzie mieszkają i pracują. W takich sytuacjach często pojawia się problem związany z opieką nad starszą osobą. Jednym ze sposobów zapewnienia sobie wsparcia jest podpisanie umowy dożywocia.


 

Czym jest umowa dożywocia?

Dokładne zasady umowy dożywocia zapisane są w Kodeksie Cywilnym. Umowa daje możliwość podarowanie nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę. Najczęściej jest ona wykorzystywana przez osoby starsze i samotne, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Dzięki takiej umowie seniorzy mają  zapewnioną opiekę, natomiast ich opiekunowie mieszkanie albo lokal użytkowy.

 

Jak zawrzeć umowę dożywocia?

Tego rodzaju umowa powinna być usankcjonowana prawnie. Aby była ważna musi być zawarta w kancelarii notarialnej, gdzie notariusz poświadczy jej ważność.

 

Co powinno się znaleźć w umowie dożywocia?

W umowie znajdują się dane personalne zbywcy i nabywcy oraz zasady na jakich będzie ona obowiązywała. Nabywca w zamian za otrzymaną nieruchomość zobowiązuje się do ściśle określonych czynności. W zależności od ustaleń między stronami może to być zapewnienie dożywotniego miejsca zamieszkania, pomoc w codziennej egzystencji, wsparcie finansowe, a nawet zapewnienie godnego pochówku w razie śmierci. Należy pamiętać o tym, że im bardziej szczegółowa umowa tym mniej punktów spornych w przyszłości.

 

Czy można rozwiązać umowę dożywocia?

Umowy spisanej u notariusza w postaci katu notarialnego nie można tak po prostu odwołać. Muszą być ku temu przesłanki. Jeśli opiekun nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wpisanych w umowę i mocno narusza znajdujące się tam zapisy, wówczas dożywotnik ma prawo zgłosić chęć rozwiązania umowy do sądu. Podczas rozprawy sąd zapoznaje się z zeznaniami stron i świadków i na ich podstawie wydaje wyrok. Na jego mocy umowa może zostać rozwiązana lub nie. Ponadto sąd może w wyroku umieścić również zalecenia dotyczące dalszego trwania umowy.

 

Umowa dożywocia to sposób na zapewnienie sobie spokojnej starości. W większości wypadków umowa taka doskonale się sprawdza. Dzięki umowie dożywocia opiekunowie mają zapewnione wynagrodzenie w postaci lokalu mieszkalnego lub użytkowego, natomiast zbywca opiekę na starość.

 

Autor:  Agnieszka Pytlińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.