Wielka Niedziela

Wielkanoc

Święto Wielkanocy – Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna się wieczorem Wielkiej Soboty.

Ceremonie Wielkiej Soboty, to m.in. poświęcenie ognia oraz zapalenia paschału (dużej, ozdobnej świecy) . Ta symbolika mówi, że przez „światło Chrystusa” przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia.

Liturgia Słowa – Kościół rozważa wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu i jak je realizował w historii ludzkości.

Liturgia chrzcielna – woda jest istotnym elementem potrzebnym do życia, dlatego jest ona symbolem także życia nadprzyrodzonego. Dawniej, podczas tej ceremonii udzielano chrztu św. katechumenom, a tę myśl wyraża św. Paweł Apostoł w liście do Rzymian: „Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.”

Liturgia eucharystyczna – liturgia światła, słowa Bożego i chrztu była wprowadzeniem i warunkiem radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym na uczcie eucharystycznej.

Wigilia paschalna odprawiona nawet przed północą, tj. w sobotę wieczorem, należy do Niedzieli Zmartwychwstania i jest jej najbardziej uroczystą Mszą św.

 

Autor: Ks. Krzysztof Pryputniewicz