Dziedziczenie z II filaru, czyli przejmowanie środków z OFE i ZUS

OFE

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale po śmierci bliskiej osoby można starać się o dziedziczenie środków, które pozostawiła ona na rachunku OFE lub na subkoncie ZUS. Kto ma prawo się o nie ubiegać i do kogo powinien się zgłosić?

Kto ma prawo do dziedziczenia – ZUS i OFE

Dziedziczenie z OFE i ZUS opiera się na podobnych zasadach. W obu przypadkach do zebranych środków ma prawo małżonek, a nawet były małżonek zmarłego, o ile część zebranych na rachunku lub subkoncie pieniędzy trafiła tam w czasie, gdy parę obowiązywała wspólność majątkowa. Poza tym połowę kwoty zgromadzonej na rachunkach II filaru może dostać osoba uposażona, czyli wskazana wcześniej przez właściciela konta. Zdarza się też, że zmarły nie wybrał żadnej osoby uposażonej. Wtedy cała kwota z II filaru staje się częścią spadku i trafia do spadkobiercy określonego w akcie notarialnym lub wyznaczonego w wyniku postępowania sądowego.

Z kolei w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawia po sobie małżonka, pieniądze trafiają do uposażonego lub spadkobiercy. Należy zwrócić uwagę, że pieniądze będą wypłacone tylko wtedy, gdy dana osoba sama zgłosi wniosek o wypłatę środków – ani OFE, ani ZUS nie muszą informować spadkobierców o tym, że należy im się kwota zebrana w II filarze. Jeśli nie wiedzą oni, że mają do tego prawo, pieniądze nie zostaną przekazane.

Dziedziczenie – gdzie złożyć wniosek?

Ważne jest, by się dowiedzieć, od kogo można żądać wypłaty środków. Choć każdy ma obowiązek prowadzenia konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, tylko niektórzy zadeklarowali chęć otworzenia rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym lub subkonta w ZUS. Istnieje jeszcze trzecia grupa, która w ramach II filaru gromadzi pieniądze zarówno na jednym, jak i na drugim koncie. Od tego, którą opcję wybrał zmarły, będzie zależało, gdzie osoby uprawnione do części środków mają składać wniosek o ich wypłatę.

Jak to zrobić? Wystarczy zanieść wymagane dokumenty do OFE, które z kolei powinno powiadomić ZUS o podziale środków, informując przy tym, kto jest do nich uprawniony. Wtedy ta instytucja również zajmie się podziałem kwoty z subkonta, nie trzeba więc składać dodatkowego wniosku do ZUS. Nieco inaczej wygląda to w przypadku zmarłych, którzy nie mieli rachunku w OFE – w takim wypadku prośba o przekazanie środków jest kierowana wyłącznie do ZUS.

Wypłata środków

Sposób przekazywania kwot gromadzonych w OFE i ZUS zależy od tytułu, z jakiego dana osoba jest uprawniona do dziedziczenia. Jeżeli jest to wspólność majątkowa, należne środki z OFE są przekazywane na rachunek byłego małżonka, a pieniądze z ZUS przechodzą na jego subkonto. Jeśli jednak nie ma ona jednego bądź drugiego, obie instytucje są zobowiązane je otworzyć, by móc przekazać środki. W przypadku osób uposażonych wygląda to jednak inaczej. Pieniądze trafiają do nich w postaci przelewu na podane konto lub zostają wysłane pocztą.

Nierzadko zdarza się, że zmarły latami zbierał środki na II filar, by zapewnić sobie spokojną emeryturę, warto więc starać się o wypłatę należnych sum, czy to w formie dodatku do emerytury lub też gotówki. Przydatne informacje dotyczące dziedziczenia są zamieszczone na stronie http://dziedziczenieofe.pl/dziedziczenie/ – im większa jest wiedza na temat postępowań spadkowych, tym łatwiej uzyskać przysługujące środki.

Zobacz też:

Zeznanie podatkowe z tytułu nabycia spadku – najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.